Reference – kouřovody a reaktory

Nejdůležitější realizované dodávky, montáže a opravy kouřovodů

Kromě samostatných dodávek jsou kouřovody často součástí dodávek látkových filtrů a elektrofiltrů

Zákazník / akce / místo určení / rok realizace