Reference – klapky

Klapky a jejich části jsou součástí velké části dodávek kouřovodů a technologických celků.