Zajištění kvality

Na zajištění vysoké kvality výrobků a poskytovaných služeb je kladen maximální důraz.

Ve firmě je zaveden systém zajištění jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentáního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Oba certifikáty byly uděleny renomovanou firmou BVQI Czech Republic. Následnými kontrolními audity je oprávněnost udělení certifikátů každoročně potvrzována.

V oblasti svařování je společnost vybavena certifikátem způsobilosti podle ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3  Svarové spoje provádíme el. obloukem s obalovanými elektrodami a metodami MIG a MAG na klasických a poloautomatických svař. zařízeních.

Kromě výše zmíněných systémů je vysoká kvalita předávaného díla i všech činností firmy garantována kvalitním technickým vybavením, pravidelnou kalibrací měřidel a stálým kádrem kvalifikovaných pracovníků se zajištěním systémem stálého vzdělávání.

Kvalitu našich pracovníků dokumentuje celá řada certifikátů, osvědčení a prověření.

Pokud nejsou níže uvedené scany našich certifikátů aktuální, rádi na požádání zašleme našim obchodním partnerům kompletní sadu aktuálně platných certifikátů naší společnosti.