<
 • Jan Polata

  company for ecology

 • <
 • Jan Polata

  company for ecology

 • <
 • Jan Polata

  company for ecology

 • <
 • Jan Polata

  company for ecology

 • <
 • Jan Polata

  company for ecology

 • <
 • Jan Polata

  company for ecology

Firma Jan Polata Milevsko

Firma Jan Polata byla založena v roce 1990 jako rodinný podnik. Jejím jediným zakladatelem byl pan Jan Polata, který firmu dodnes osobně vede. Sídlem firmy je město Milevsko v jižních Čechách.

Firma Jan Polata se od svého založení zabývá především těžkou vzduchotechnikou. Jejími hlavními výrobky jsou zařízení na odprášení a čištění spalin. Za dobu svého působení si firma vydobyla významné postavení mezi výrobci a dodavateli zařízení pro tepelné elektrárny, spalovny a teplárny nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přibližně 50% celkové produkce je určeno na export. Firma Jan Polata zajišťuje kromě výroby i dopravu svých výrobků k zákazníkům a jejich následnou montáž.