Odprášení aglomerace pasy 1-4 v US Steel Košice, Slovenská republika